Keyboard shortcuts

Command Windows OS X
Undo CTRL + Z CMD + Z
Redo CTRL + Y, CTRL + SHIFT + Z CMD + Y, CMD + SHIFT + Z
Increase indent CTRL + ] CMD + ]
Decrease indent CTRL + [ CMD + [
Clear formatting CTRL + SHIFT + M CMD + SHIFT + M
Bold CTRL + B CMD + B
Numbered list CTRL + SHIFT + 7 CMD + SHIFT + 7
Bulleted list CTRL + SHIFT + 8 CMD + SHIFT + 8
Find CTRL + F CMD + F
Find and Replace CTRL + R CMD + R

Customization

You need define only Windows shortcuts

var editor = new Jodit('#editor', {
  hotkeys: {
    redo: 'ctrl+z',
    undo: 'ctrl+y,ctrl+shift+z',
    indent: 'ctrl+]',
    outdent: 'ctrl+[',
    bold: 'ctrl+b',
    italic: 'ctrl+i',
    removeFormat: 'ctrl+shift+m',
    insertOrderedList: 'ctrl+shift+7',
    insertUnorderedList: 'ctrl+shift+8',
    openSearchDialog: 'ctrl+f',
    openReplaceDialog: 'ctrl+r',
  }
});